Đăng ký hiến máu nhân đạo "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"


Hiện tại không có ngày hiến máu mới