Thư mời Lễ an vị Tôn tượng Phật Thích Ca và Khánh thành Chánh điện

19/01/2024

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Quý Phật tử,

"Một Đức Phật ra đời, gieo hạt từ bi, đau khổ liền nhẹ vơi

Một Già lam xuất hiện, dẫn dìu nuôi dưỡng tâm linh của mọi người"

Nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, nhờ sự gia tâm cầu nguyện của Chư Tôn Đức Tăng già và sự phát tâm tịnh tài của mười phương thiện tín, Tu Viện Long Hưng đủ duyên lành sớm hoàn thành Tôn Tượng Đức Phật Thích Ca bằng đồng, Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngôi Chánh Điện (tiền chế) để Ni chúng và Phật tử tu tập.

Nhân dịp này, Tu Viện Long Hưng tổ chức Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Phật, Bồ Tát Quan Âm, Lễ Tạ Tam Bảo, Lễ Cổ Phật Khất Thực (250 vị). Kính mời Quý Phật Tử tham dự, nhất tâm cầu nguyện để buổi lễ được thập phần viên mãn.

  • Thời gian: 06h30 Chủ Nhật 28/01/2024 (nhằm ngày 18/12/Quý Mão)
  • Địa điểm: Tu Viện Long Hưng 1768/10/8A Tỉnh Lộ 10, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM

Sự hiện diện của Quý Phật tử góp phần làm nên sự thành công của buổi lễ, đó cũng là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trên bước đường hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát ma ha tát.

                                                                                                                                                                                                            TM. Ban Tổ Chức

Trụ Trì Tu Viện Long Hưng

TKN. Thích Nữ Diệu Hiếu

Tu viện Long Hưng